Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

8/2014 Zawarcie ze Square Enix Limited umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen” na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii.

By 8 kwietnia 20143 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 8/2014
Data sporządzenia: 2014-04-08
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie ze Square Enix Limited umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen” na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2014 roku otrzymał podpisaną umowę dystrybucyjną ze Square Enix Limited z siedzibą w Anglii, dotyczącą sprzedaży gier: “Enemy Front” w wersji na Sony Playstation®3, Xbox®360, PC oraz “Lords of the Fallen” w wersji na Sony Playstation®4, Xbox®One, PC na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii. Przedmiotowa umowa uznana została za znaczącą, gdyż przychody Emitenta z tytułu jej realizacji mogą osiągnąć wartość co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które to przychody na moment publikacji niniejszego raportu wynoszą 107,3 mln PLN. Wartość kapitałów własnych Emitenta (79,4 mln PLN) nie jest zdaniem Zarządu CI Games S.A. kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy. ostanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-08 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz