Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (19/2023) Zawarcie umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji spółki zależnej United Label S.A.

By 22 maja 2023No Comments

Raport bieżący nr: 19/2023

Data: 19 maja 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat: Zawarcie umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji spółki zależnej United Label S.A.

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 19 maja 2023 roku Spółka zawarła z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie („TDM”), umowę pośrednictwa w nabywaniu akcji spółki United Label S.A.(„Umowa”). Umowa dotyczy nabywania za pośrednictwem TDM do 30 000 akcji United Label S.A. za cenę 18,05 zł w jednej lub wielu transakcji sesyjnych, pakietowych lub poza rynkiem regulowanym realizowanych do dnia 30 maja 2023 roku włącznie. Zgodnie z Umową Spółka zobowiązana jest odkupić od TDM wszystkie nabyte akcje United Label S.A. w terminie do 30 grudnia 2023 r.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu