Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

26/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 7 września 2015 r.

By 7 września 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 26/2015
Data sporządzenia: 2015-09-07
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 7 września 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje treść uchwał wraz załącznikami podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 września 2015 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-07 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz Pobierz