Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (33/2023) Powiadomienie o transakcji od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 ust. 1 MAR

By 1 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący 33/2023

Data: 26 lipca 2023 r.

Temat: Powiadomienie o transakcji od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Art. 19 ust. 1 MAR

 

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 26 lipca 2023 r. powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, skierowanego do Spółki przez Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS jako osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, tj. z Panem Florianem Schuhbauerem – Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

 

Załączniki

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze