Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

20/2014 Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gry Lords of the Fallen.

By 18 lipca 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 20/2014
Data sporządzenia: 2014-07-18
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gry Lords of the Fallen.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 18 lipca 2014 roku podpisał aneks do umowy dystrybucyjnej z Namco Bandai Games Europe S.A.S., z siedzibą we Francji, dotyczący sprzedaży gry “Lords of the Fallen” w wersji na Sony PlayStation®4, XboxOne®, PC na terytorium Francji. Pierwotna umowa dystrybucyjna zawarta z Namco Bandai Games Europe S.A.S w dniu 3 lutego 2014 roku, obejmująca dystrybucję gry Lords of the Fallen na terytorium części krajów Europy Południowej i Afryki (m.in. Włoch, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, czy ZEA) nie została uznana za znaczącą ze względu na szacunek przychodów z tego kontraktu w momencie jego zawarcia. Jednakże z chwilą podpisania przedmiotowego aneksu i włączenia w jego zakres dystrybucji gry Lords of the Fallen na terytorium Francji, przedmiotowa umowa uznana została za znaczącą, gdyż przychody Emitenta z tytułu jej realizacji mogą osiągnąć wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, które wynoszą 77,9 mln PLN. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z powyższym doszło do zawarcia aneksu do umowy dystrybucyjnej ze Square Enix France SARL z siedzibą we Francji, w ramach którego strony uzgodniły, iż Square Enix France SARL pozostaje dystrybutorem na terenie Francji, ale tylko gry Enemy Front.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-18 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz