Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (15/2023) Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2023 roku

By 19 kwietnia 2023No Comments

Raport bieżący nr: 15/2023

Data: 4 Kwiecień 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 3/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminów publikacji przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku. Spółka przekaże raporty okresowe w poniższych terminach:

  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 28 kwietnia 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 30 maja 2023 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 29 września 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 29 listopada 2023 r.

Pozostałe informacje wskazane w raporcie bieżącym numer 3/2023 nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu