Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

4/2021 „Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020”

By 9 kwietnia 20212 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 4/2021

8 kwietnia 2021 r.

Temat: „Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020”

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 („Raport roczny”). Raport roczny zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2021 r., a nie w dniu 12 kwietnia 2021 r., jak pierwotnie zaplanowano. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:

80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz