Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES S.A. (3/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

By 27 stycznia 2023No Comments

Raport bieżący numer: 3/2023

Data: 26 stycznia 2023

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757; “Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2023 roku:

  1. Raport okresowy za rok 2022:
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 18 kwietnia 2023.
  1. Raporty okresowe za rok 2023:
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 25 maja 2023 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. – 7 września 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 23 listopad 2023 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że stosownie do przepisu § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku. W raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym publikowanych przez Spółkę zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z przepisami § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać zatem odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

 

Zarząd CI Games S.A.:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games S.A.

David Broderick – Wiceprezes Zarządu CI Games S.A.