Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (22/2024) Informacja o pracach produkcyjnych nad projektem „Survive”

By 10 maja 202411 maja, 2024No Comments

Raport bieżący numer: 22/2024

Data: 10 maja 2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Informacja o pracach produkcyjnych nad projektem „Survive”

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. informuje, że Spółka odstąpiła od wyznaczonego na dzień 10 maja 2024 pierwotnego terminu uruchomienia etapu vertical slice gry tworzonej w ramach projektu „Survive”.

O dalszych działaniach Spółki w odniesieniu do projektu „Survive” Spółka poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

 

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE