Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

21/2014 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2014 rok

By 26 lipca 201427 lipca, 2021No Comments

 

Raport bieżący nr: 21/2014
Data sporządzenia: 2014-08-26
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2014 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku 2014, Zarząd CI Games S.A. niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2014 roku, który zostanie opublikowany dnia 29 sierpnia 2014 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-08-26 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz