Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (21/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego spółki

By 23 sierpnia 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 21/2021

Data: 23 lipca 2021

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego spółki

 

Zarząd CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku, którego publikację pierwotnie planowano na dzień 31 sierpnia 2021 roku, przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 2 września 2021 roku.

Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku wynika z podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o publikacji raportów okresowych w języku polskim i również w języku angielskim jednocześnie.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym numer 2/2021 nie ulegają zmianie.

Szczegółowa podstawa: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pobierz