Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

28/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 7 września 2015 r.

By 8 września 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 28/2015
Data sporządzenia: 2015-09-08
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 7 września 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 7 września 2015 r. („NWZA”), byli: 1) Pan Marek Tymiński, który dysponował na NWZA głosami w liczbie 6.356.357 z akcji w liczbie 6.356.357. Stanowiło to 80,73% w liczbie głosów na tym NWZA i 45,68% w ogólnej liczbie głosów w Spółce; 2) PZU SFIO Universum, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony, PZU SFIO Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, reprezentowane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., dysponujące łącznie głosami w liczbie 1.172.112 z akcji w liczbie 1.172.112. Stanowiło to 14,89% w liczbie głosów na tym NWZA i 8,42% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-08 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz