Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI GAMES SE (29/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

By 25 czerwca 202426 czerwca, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 29/2024

Data: 25 czerwca 2024

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), informuje że w dniu 25 czerwca 2024 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Artura Osuchowskiego o jego rezygnacji z dniem 25 czerwca 2024 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 9 w zw. z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych  rzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Zarząd CI Games SE:
Marek Tymiński – Prezes Zarządu