Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

9/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r.

By 3 kwietnia 201527 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący z plikiem nr: 9/2015
Data sporządzenia: 2015-04-28
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. w dniu 28 kwietnia 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje treść uchwał wraz z załącznikami podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 r.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-28 Marek Tymiński Prezes Zarządu Emitenta
Pobierz Pobierz