Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

6/2020 „Informacja o stanie prawnym gry Lords of the Fallen 2”

By 21 kwietnia 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 6/2020

Temat: Informacja o stanie prawnym gry Lords of the Fallen 2

W związku z faktem, że Zarząd Spółki powziął informację, że w sferze publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego potencjalnego ryzyka utraty praw do materiałów źródłowych gry Lords of the Fallen 2 i prowadzonego postępowania sądowego w tym zakresie, Zarząd Spółki informuje, że 100% praw do marki oraz wszystkich prac wykonanych do tej gry przez wcześniej zatrudnionych podwykonawców należy wyłącznie do CI Games S.A. Jednocześnie Spółka informuje, że nie toczy się przeciw niej żadne postępowanie na drodze prawnej dotyczące marki Lords of the Fallen oraz gier produkowanych w ramach tej marki. Wszelkie prawa do marki gry oraz do wszystkich dostarczonych Spółce materiałów źródłowych dotyczących gry Lords of the Fallen 2 na podstawie zawartych wcześniej umów oraz porozumień należą wyłącznie do Spółki. Na podstawie posiadanych informacji Zarząd Spółki informuje zatem, że nie widzi potencjalnego ryzyka powstania sporu prawnego dotyczącego marki gry Lords of the Fallen czy też sporu dotyczącego żądań podwykonawców zaangażowanych wcześniej w produkcję gier w ramach tej marki, który mogłoby spowodować istotne, materialne zobowiązanie ze strony Spółki. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz