Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

23/2020 „Negocjacje umowy współwydawniczej LOTF2”

By 30 lipca 202028 maja, 2021No Comments

Raport 23/2020

Temat: „Negocjacje umowy współwydawniczej LOTF2”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o rozpoczęciu i prowadzeniu przez Spółkę negocjacji wiążącej umowy współwydawniczej z dużym globalnym podmiotem zajmującym się produkcją, wydawaniem oraz dystrybucją gier video. Potencjalną konsekwencją zawarcia takiej umowy będzie inwestycja ze strony tego nowego partnera na poziomie przekraczającym 50 mln zł w produkcję gry „Lords of the Fallen 2” („LOTF2”), współwydanie LOTF2 przez strony umowy oraz równy udział stron w zyskach ze sprzedaży tej gry. W ramach negocjacji przyjęto, że prawa do marki „Lords of the Falen” oraz do samodzielnego wydania ewentualnej kontynuacji LOTF2 pozostaną po stronie Spółki. O efektach prowadzonych negocjacji Spółka poinformuje w odrę bnych raportach bieżących. W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Spółki uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie powyższych informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej potencjalnie istotny wpływ na działalność Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).