Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

27/2019 „Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A.”

By 12 sierpnia 20193 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 27/2019
12 sierpnia 2019 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Rejestracja przez sąd zmian Statutu CI Games S.A.”

 Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 Treść

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) załącza do niniejszego raportu bieżącego przyjęty przez Zarząd Spółki tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd rejestrowy, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2019.

 Szczegółowa podstawa prawna:

  • 5 pkt 1) oraz § 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ WARUNKÓW UZNAWANIA ZA RÓWNOWAŻNE INFORMACJI WYMAGANYCH PRZEPISAMI PRAWA PAŃSTWA NIEBĘDĄCEGO PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Pobierz