Skip to main content
Bieżące 2024

CI GAMES SE (19/2024) Wygaśnięcie istotnego porozumienia z akcjonariuszem

By 27 kwietnia 202429 kwietnia, 2024No Comments

Raport bieżący numer: 19/2024

Data: 27 kwietnia 2024

Podstawa prawna:         Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Wygaśnięcie istotnego porozumienia z akcjonariuszem

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., informuje, że wygasło warunkowe porozumienie zawarte pomiędzy Spółką a Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS („AOF”) oraz Trigon Dom Maklerski S.A.(„TDM”) dotyczące objęcia przez AOF akcji nowej emisji serii M („Porozumienie”). Porozumienie wygasło z uwagi na niespełnienie warunku tj. strony Porozumienia do dnia 26 kwietnia 2024 r. nie zawarły umowy cenowej obejmującej ostateczną cenę subskrypcyjną satysfakcjonującą AOF.

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu CI Games SE