Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

10/2021 „Pierwsze dane dotyczące sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformę PC”

By 7 czerwca 20213 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 10/2021

7 czerwca 2021 r.

Informacje poufne

Temat: „Pierwsze dane dotyczące sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na platformę PC”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z globalną premierą gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” („SGWC 2”), która odbyła się w dniu 4 czerwca 2021 r., podaje pierwsze dane dotyczące jej sprzedaży w wersji na PC za pośrednictwem platformy Steam:

liczba sprzedanych pre-orderów SGWC 2 łącznie do dnia premiery: wzrost o ok. 30 % w stosunku do wyników sprzedaży pre-orderów „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r.,

łączny wolumen sprzedaży SGWC 2 w ciągu dwóch dni od dnia premiery z wyłączeniem pre-orderów: wzrost o ok. 118 % w stosunku do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r.,

łączne przychody ze sprzedaży SGWC 2 w ciągu dwóch dni od dnia premiery: wzrost o ok. 170 % w stosunku do wyników sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 1” w 2019 r. w analogicznym okresie po premierze. Wzrost przychodów w stosunku do wolumenu sprzedaży wynika głównie z wyższej ceny sprzedaży SGWC 2 oraz lepszej monetyzacji dodatków do gry.

Kluczowe dane dotyczące sprzedaży „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” w wersji na konsole Zarząd Spółki poda do wiadomości publicznej, gdy zostaną one przekazane Spółce przez partnerów dystrybucyjnych.

Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w szczególności jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz