Skip to main content

CI GAMES S.A. (5/2023) Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2023 r.

By Bieżące, Bieżące 2023, Raporty

Raport bieżący numer: 5/2023 Data: 27 stycznia 2023 Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe Temat: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. zwołanego na dzień 31…

Read More