Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

24/2020 „Szacunkowe skonsolidowane dane dotyczące wyników za II kwartał i I półrocze 2020 r.”

By 12 sierpnia 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 24/2020

12 sierpnia 2020 r.

Informacje poufne

Temat: Szacunkowe skonsolidowane dane dotyczące wyników za II kwartał i I półrocze 2020 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po zapoznaniu się ze wstępnymi danymi finansowymi na koniec II kwartału 2020 roku, informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu szacowane są na poziomie 27,0 mln zł, zysk brutto: 6,1 mln zł, zysk netto: 4,9 mln zł. Dane szacunkowe za II kwartał 2020 r. kształtują się następująco: skonsolidowane przychody ze sprzedaży szacowane są na poziomie 14,7 mln zł, zysk brutto: 3,9 mln zł, a zysk netto: 3,4 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz