Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (21/2023) Zawarcie umowy dotyczącej dystrybucji gry „Lords of the Fallen” na rynkach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej

By 19 czerwca 2023No Comments

Raport bieżący nr: 21/2023

Data: 9 czerwca 2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Temat: Zawarcie umowy dotyczącej dystrybucji gry „Lords of the Fallen” na rynkach Ameryki Północnej i Ameryki Południowej

ZZarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie „Spółka” informuje, że w dniu 8 czerwca 2023 r. Spółka zawarła umowę dystrybucji gry „Lords of the Fallen” „LOTF” ze spółką U&I Entertainment LLC, zarejestrowaną w stanie Delaware, z siedzibą w Minnetonka, w stanie Minnesota „U&I””Umowa”.

Umowa obejmuje dystrybucję fizycznych wydań LOTF na terytorium Ameryki Północnej oraz Ameryki Południowej, w tym Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku oraz Ameryki Łacińskiej.

Spółka pozostanie wydawcą LOTF, a U&I będzie dystrybuować jej fizyczne wydania we wszystkich fizycznych kanałach sprzedaży detalicznej.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Zarząd CI Games SE:

Marek Tymiński – Prezes Zarządu 

David Broderick – Wiceprezes Zarządu