Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

37/2020 „Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji CI Games S.A.”

By 25 września 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 37/2020

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji CI Games S.A.
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25 września 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2217 ze zm.), o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Spółka przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz