Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

42/2019 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 r.”

By 5 listopada 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 42/2019

„Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 4 listopada 2019 r.”

 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie: informacje bieżące i okresowe

 Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 4 listopada 2019 r., był Pan Marek Tymiński, który dysponował głosami w liczbie 59 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 59 663 570. Stanowiło to 98,63% w liczbie głosów na tym NWZ oraz 36,84% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

 Podpisy:

 Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz