Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

6/2014 Szacunkowy poziom zobowiązań Grupy kapitałowej CI Games na dzień 31.12.2013r.

By 6 marca 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 6/2014
Data sporządzenia: 2014-03-06
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Szacunkowy poziom zobowiązań Grupy kapitałowej CI Games na dzień 31.12.2013r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż szacunkowy poziom zobowiązań Grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 17,4 mln PLN. Powyższy szacunek został przygotowana przez Spółkę przy poniższych założeniach: Walutą szacunku jest polski złoty. Zobowiązania zaciągnięte przez CI Games S.A. oraz przez spółki zależne Emitenta zostały przeliczone wg kursów średnich (NBP) walut w okresie objętym szacunkiem. Przedstawiony szacunek nie podlegał sprawdzeniu przez biegłego rewidenta. Skonsolidowany i jednostkowy raport za rok 2013 publikowane będą w dniu 21 marca 2014r.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-06 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz