Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

22/2020 „Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej”

By 27 lipca 20204 lipca, 2021No Comments

Raport nr 22/2020

Temat: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 lipca 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 27 lipca 2020 r., Pana Rafała Berlińskiego, na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, i powierzyło mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej:

Pan Rafał Berliński uzyskał tytuł magistra nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych na Uniwersytecie Durham. Jest praktykiem zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w różnych branżach. Z rynkiem kapitałowym jest związany od lat 1990-ych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zasiadaniu w organach spółek notowanych na GPW. Obecnie zaangażowany w projekt tworzenia zaawansowanych narzędzi digital compliance.

W latach 1995-1998 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bumar Waryński S.A.. Następnie był Wiceprezesem Zarządu Finansowych w PPWK S.A. (w latach 1998-2000), Członkiem Zarządu ds. Finansowych WKRA S.A. (w latach 2000-2002), Prezesem Zarządu PPWK S.A. (w latach 2002-2007) i Dyrektorem Finansowym w New Trade Solutions S.A. (w latach 2009-2011). Od 2014 r. do 2019 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki Imagis S.A., a od 2015 r. do 2019 r. pełnił także obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w Emapa S.A. W listopadzie 2019 został Dyrektorem Zarządzającym w spółce JPK Insight sp. z o.o.

podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie – informac je bieżąc e i okresowe