CI Games SE do tej pory nie wypłacała dywidend. Potencjalne wypłaty dywidend będą zależały od wysokości generowanych nadwyżek finansowych i planowanych nakładów inwestycyjnych Spółki, oraz będą podlegać wszelkim wymaganym zgodom.