Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (23/2022) Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

By 1 września 2022No Comments

Raport bieżący nr: 23/2022

Data: 31 sierpnia 2022

Podstawa prawna: Informacje bieżące i okresowe

Temat: Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), mając na uwadze zapewnienie Akcjonariuszom możliwość zapoznania się ze zgłoszoną kandydaturą przed terminem najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza Spółki Pana Marka Tymińskiego, zgłoszenie kandydatury Pana Jeremy M J Lewis na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsza kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 5 września 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2022.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia rekomendację kandydata na Członka Rady Nadzorczej, oświadczenia i życiorys.

Załączniki:

Oświadczenie 

Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej

Imienna rekomendacja kandydata na członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.