Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

10/2019 „Informacja o stanie realizacji prognozy”

By 22 maja 20195 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 10 /2019

Informacje poufne

22 maja 2019 r.

„Informacja o stanie realizacji prognozy”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 27/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. zawierającego prognozowane przepływy finansowe w Grupie Kapitałowej CI Games w okresie od IV kwartału 2018 roku do III kwartału 2019 roku, po dokonaniu oceny przebiegu realizacji ww. prognozy, przekazuje informację na temat stanu jej realizacji w I kwartale 2019 r.:

 1. Przychody z dystrybucji cyfrowej wyniosły 2.964 tys. zł wobec prognozowanych 3.310 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 346 tys. zł;
 2. Koszty działalności operacyjnej:
  1. Koszty sprzedaży wyniosły 1.231   tys. zł wobec prognozowanych  2.450 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o  1.219 tys. zł. Poniesione koszty sprzedaży w I kw. 2019 były niższe od prognozowanych w wyniku przesunięcia kosztów marketingu (ok. 1 mln zł)  na kolejne miesiące.
  2. Koszty zarządu wyniosły 1.093 tys. zł wobec prognozowanych 1.360 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 267 tys. zł;
 3. Działalność inwestycyjna sfinansowana własnymi środkami wyniosła 2.181 tys. zł wobec prognozowanych 2.620 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 439  tys. zł;
 4. Działalność inwestycyjna sfinansowana kredytem wyniosła 5.684 tys. zł wobec prognozowanych 4.470 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do prognozy o 1.214 tys. zł;
 5. Dostępne środki ogółem, rozumiane jako gotówka własna oraz środki dostępne w ramach kredytów bankowych na dzień 31 marca 2019 r. wynosiły 23.199 tys. zł wobec prognozowanych 23.262 tys. zł i składały się z następujących pozycji:
  1. gotówka własna: 11.452 tys. zł wobec prognozowanych 6.926 tys. zł, co oznacza wzrost wobec prognozy o  4.526 tys. zł;
  2. środki dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym: 176 tys. zł wobec prognozowanych 4.150 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 3.974 tys. zł
  3. środki dostępne w ramach kredytu odnawialnego: 11.571 tys. zł wobec prognozowych 12.186 tys. zł, co oznacza spadek w stosunku do prognozy o 615 tys. zł.

Szczegółowa informacja o stanie realizacji prognozy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz Pobierz