Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

49/2017 „Ogłoszenie Zarządu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.”

By 17 sierpnia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 49/2017

17 sierpnia 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Zarząd Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w zw. z art. 398 k.s.h., niniejszym zwołuje Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 września 2017 roku, godz. 12:00 („NWZ”). Obrady NWZ odbędą się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, w budynku IO-1.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, projektami uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa oraz formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Maciej Nowotny – Członek Zarządu Emitenta

Monika Rumianek – Członek Zarządu Emitenta

 

Załączniki do raportu bieżącego nr 49/2017 są dostępne poniżej:

Pobierz