Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

27/2017 „Uruchomienie nowego kanału komunikacji z CI Games S.A.”

By 20 kwietnia 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 27/2017

20 kwietnia 2017 r.

Informacje poufne

Uruchomienie nowego kanału komunikacji z CI Games S.A.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z dniem 20 kwietnia 2017 r. Spółka uruchamia blog dla inwestorów, dostępny pod adresem http:/home/aegffiv/www/blog.cigames.com.

Zarząd Spółki zadecydował o uruchomieniu ww. kanału dedykowanego w szczególności akcjonariuszom, inwestorom i potencjalnym inwestorom Spółki jak również wszystkim innym osobom poszukującym wiarygodnych informacji o Spółce, z uwagi na dostrzegalne od dłuższego czasu, a nasilające się w ostatnich tygodniach, zjawisko rozpowszechniania w mediach elektronicznych nieprawdziwych informacji o Spółce, wprowadzających lub mogących wprowadzać w błąd akcjonariuszy, inwestorów, potencjalnych inwestorów oraz klientów Spółki.

Blog, o którym mowa, będzie w ocenie Zarządu Spółki stanowić wiarygodne źródło informacji o Spółce, komplementarne względem kanału służącego wykonywaniu ustawowych obowiązków informacyjnych emitentów giełdowych oraz dotychczas wykorzystywanych przez Spółkę narzędzi przekazywania informacji z zakresu relacji inwestorskich.

Niniejsza informacja została uznana za poufną z uwagi na jej istotne znaczenie dla Spółki, w tym zwłaszcza dla polityki informacyjnej Spółki.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz