Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

62/2017 „Szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej CI Games za III kwartał i 9 miesięcy 2017 roku”

By 18 października 20174 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 62/2017

18 października 2017 r.

Informacje poufne

Szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej CI Games za III kwartał i 9 miesięcy 2017 roku

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych za III kwartał oraz 9 miesięcy 2017 roku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej CI Games za III kwartał 2017 roku:

  • Przychody netto ze sprzedaży: 17,7 mln PLN
  • EBITDA: 7,4 mln PLN
  • EBIT: 5,3 mln PLN
  • Zysk netto: 3,6 mln PLN

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej CI Games za 9 miesięcy 2017 roku:

  • Przychody netto ze sprzedaży: 90,9 mln PLN
  • EBITDA: 31,0 mln PLN
  • EBIT: 9,5 mln PLN
  • Zysk netto: 5,1 mln PLN

Zaprezentowane wyniki mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione przez Spółkę w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym CI Games za III kwartał 2017 roku, którego publikację zaplanowano na dzień 22 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz