Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

43/2020 „Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej”

By 9 października 20202 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 43/2020

9 października 2020 r.

Informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 października 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej – posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Krzysztof Kaczmarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki. Ponadto, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 5 oraz par. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz załącznik Pobierz