Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

26/2014 Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 25/2014

By 22 września 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 26/2014
Data sporządzenia: 2014-09-22
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 25/2014
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A., działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o sprostowaniu omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 25/2014 z dnia 22 września 2014 roku. Zarząd Emitenta niniejszym koryguje treść raportu bieżącego nr 25/2014 jak poniżej: „Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 22 września 2014 roku roku otrzymał potwierdzenie z firmy Microsoft®, iż gra Lords of the Fallen przeznaczona na platformę XboxOne® przeszła pomyślnie proces certyfikacji. Oznacza to, że produkt został dopuszczony przez Microsoft® do wydania na platformę XboxOne® na terenie m.in. Ameryki Północnej, Europy i Australii.”

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-22 Adam Pieniacki Członek Zarządu Adam Pieniacki
Pobierz