Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (29/2022) Informacja o treści projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r.

By 6 września 20228 września, 2022No Comments

Raport bieżący nr 29/2022

5 września 2022 r.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Informacja o treści projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 września 2022 r. nie podjęło uchwały o treści zaproponowanej przez Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia, o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Przyczyną niepodjęcia tej uchwały było oddanie niewystarczającej liczby głosów „za” uchwałą.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Treść uchwały niepodjętej na NWZ w dniu 5 września 2022

 

Pobierz