Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

21/2020 „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 27 lipca 2020 r.”

By 27 lipca 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący 21/2020

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 27 lipca 2020 r.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 r. („ZWZ”), był Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 52 663 570 z posiadanych akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 97,23% w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 32,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).