Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

10/2017 „Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH”

By 7 lutego 20173 sierpnia, 2021No Comments

Raport bieżący nr 10/2017

7 lutego 2017 r.

Informacje bieżące i okresowe

„Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza udzielone w trybie art. 428 KSH”

Zarząd spółki CI Games S.A. („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 428 § 5 kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu treść odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 stycznia 2017 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Marek Tymiński, Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz Pobierz