Skip to main content
BieżąceBieżące 2024Raporty

CI Games SE (6/2024) Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

By 22 lutego 202423 lutego, 2024No Comments

Raport bieżący nr: 6/2024

Data sporządzenia: 22-2-2024

Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.E.

Temat: Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu: Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. oraz 6/2022 z 2 marca 2022 r. dokonuje aktualizacji informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych i przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 lutego 2024 roku Zarząd Spółki postanowił, że nie będzie kontynuował procesu potencjalnego wprowadzenia akcji Spółki również do obrotu na rynku kapitałowym prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych _proces dual – listingu akcji Spółki_.

Decyzja o zaprzestaniu dalszego prowadzenia procesu dual-listingu akcji Spółki uzasadniona jest skoncentrowaniem działań Spółki na przyjętej strategii oraz na prowadzeniu procesów wynikających z przeglądu opcji strategicznych, w tym m.in. pozyskania inwestora strategicznego, a także zamiarem zredukowaniu kosztów funkcjonowania Spółki na rynku kapitałowym, jak również bieżącą sytuacją na rynkach kapitałowych.

Zarząd Spółki uznał za zasadne zakwalifikowanie niniejszej informacji jako poufnej w rozumieniu przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,553944