Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (6/2022) Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

By 2 marca 202213 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 6/2022

Data: 2 marca 2022

Podstawa prawna: Informacje poufne

Temat: Aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych

 

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki dokonuje aktualizacji informacji i przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 marca 2022 Zarząd Spółki postanowił powołać Joh. Berenberg, Gossler _ Co. KG w Londynie do pełnienia funkcji doradcy finansowego Spółki w związku z prowadzeniem potencjalnego procesu dual listingu akcji Spółki na rynku kapitałowym prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych.

O dalszym przebiegu procesu dual listingu akcji Spółki oraz podejmowanych kluczowych decyzjach Spółka informować będzie za pośrednictwem właściwych raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Pobierz