Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

2/2014 Zawarcie z Namco Bandai Games America Inc. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen ” na terytorium Ameryki Północnej , Środkowej (w tym Karaiby) oraz Południowej.

By 17 stycznia 201427 lipca, 2021No Comments

Zawarcie z Namco Bandai Games America Inc. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen ” na terytorium Ameryki Północnej , Środkowej (w tym Karaiby) oraz Południowej.

Raport bieżący nr: 2/2014
Data sporządzenia: 2014-01-17
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zawarcie z Namco Bandai Games America Inc. umowy znaczącej dotyczącej dystrybucji gier “Enemy Front” oraz “Lords of the Fallen ” na terytorium Ameryki Północnej , Środkowej (w tym Karaiby) oraz Południowej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 16 stycznia 2014 roku otrzymał podpisaną umowę dystrybucyjną zawartą z Namco Bandai Games America Inc. dotyczącą sprzedaży gier: “Enemy Front” w wersji na Sony Playstation®3, Xbox®360 oraz “Lords of the Fallen” w wersji na Sony Playstation®4, Xbox®One, na terytorium Ameryki Północnej, Środkowej (w tym Karaiby) oraz Południowej. Przedmiotowa umowa uznana została za znaczącą, gdyż przychody Emitenta z tytułu jej realizacji mogą osiągnąć wartość co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które to przychody na moment publikacji niniejszego raportu wynoszą 114,7 mln PLN. Wartość kapitałów własnych Emitenta (81,3 mln PLN) nie jest zdaniem Zarządu CI Games S.A. kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy. Postanowienia przedmiotowej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-17 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz