Skip to main content
BieżąceBieżące 2017Raporty

30/2017 „Szacunkowe dane na temat dotychczasowych wyników sprzedaży gry 'Sniper Ghost Warrior 3′”

By 8 maja 20175 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 30/2017

8 maja 2017 r.

Informacje poufne

„Szacunkowe dane na temat dotychczasowych wyników sprzedaży gry 'Sniper Ghost Warrior 3′”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości aktualne szacunkowe dane na temat dotychczasowych wyników sprzedaży gry „Sniper Ghost Warrior 3”.Na podstawie danych z kluczowych rynków zbytu, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Francji, Zarząd Spółki szacuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu do rąk graczy na całym świecie gra trafiła w łącznym nakładzie w wysokości przekraczającym 250 tys. sztuk. Według szacunków Zarządu dotychczasowy udział sprzedaży cyfrowej wynosi około 37% w stosunku do 63% udziału sprzedaży fizycznych nośników. Łączny nakład gry na fizycznych nośnikach wprowadzonych do dystrybucji globalnej wyniósł ponad 700 tys. egzemplarzy.

Ilość egzemplarzy, które dotychczas trafiły do rąk graczy, znajduje się poniżej oczekiwań Zarządu Spółki sprzed premiery gry. Spółka na bieżąco dokłada wszelkich starań, pracując nad kolejnymi ulepszeniami gry „Sniper
Ghost Warrior 3”. W najbliższych dniach oraz w kolejnych tygodniach Emitent udostępni graczom tzw. patche z kolejnymi poprawkami zarówno na konsole jak i na platformę PC. W ocenie Zarządu poprawa stanu technicznego gry powinna pozytywnie wpłynąć na dalszą jej sprzedaż. Jednocześnie Spółka pracuje nad nowymi dodatkami do gry, w tym nad istotnym dodatkiem fabularnym „The Sabotage”, który zostanie udostępniony graczom w ciągu najbliższych miesięcy. Zgodnie z zapowiedziami sprzed premiery Spółka przedstawi nową strategię rozwoju na najbliższe lata do końca obecnego kwartału.

Niniejsza informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w tym zwłaszcza jej potencjalny wpływ na cenę akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu Emitenta

Pobierz