Skip to main content
BieżąceBieżące 2015Raporty

4/2015 Zmiana operatora systemu ESPI

By 11 lutego 20155 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 4/2015
Data sporządzenia: 2015-02-11
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Zmiana operatora systemu ESPI
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż nowym operatorem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”) Emitenta została Pani Angelina Stokłosa. Jednocześnie status operatora ESPI Emitenta traci Pani Dasza Gadomska. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz § 16 pkt. 5 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2015-02-11
Adam Pieniacki
Członek Zarządu

Pobierz