Skip to main content
BieżąceBieżące 2023Raporty

CI GAMES SE (32/2023) Zawiadomienie w trybie art. 69, art. 69a oraz art. 69b ustawy o ofercie publicznej

By 1 sierpnia 2023No Comments

Raport bieżący nr 32/2023

Data: 24 lipca 2023 r. 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69, art. 69a oraz art. 69b ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a), art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych skierowane do Spółki przez pełnomocnika Zawiadamiających: Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, Active Ownership Corporation S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Active Ownership Capital S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Active Ownership Advisors GmbH z siedzibą we Frankfurcie, Active Ownership Investments Ltd. z siedzibą w Limassol, Pana Floriana Schuhbauera, Active Ownership LP z siedzibą w Limassol, Active Ownership Management Ltd. z siedzibą w Limassol oraz Pana Klausa Röhriga (łącznie „Zawiadamiający”).

Treść zawiadomienia, o którym mowa, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Marek Tymiński, Prezes Zarządu

 

Załącznik do raportu bieżącego – treść zawiadomienia przekazanego w imieniu Zawiadamiających