Skip to main content
BieżąceBieżące 2020Raporty

33/2020 „Rozpoczęcie oficjalnej kampanii promocyjno-marketingowej gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” oraz zakładany okres jej premiery”

By 16 września 20204 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 33/2020

15 września 2020 r.

Informacje poufne

Rozpoczęcie oficjalnej kampanii promocyjno-marketingowej gry „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” oraz zakładany okres jej premiery

Zarząd Spółki CI Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka rozpocznie oficjalną kampanię promocyjno-marketingową najnowszej gry Spółki – „Sniper Ghost Warrior Contracts 2” („SGWC2”, „Gra”). Pierwszym ważnym elementem tej kampanii będzie trailer Gry, który zaprezentuje między innymi jej nową kluczową cechę. Premiera tego materiału wideo nastąpi dzisiaj. W dniu dzisiejszym Spółka poda również do publicznej wiadomości informacje dotyczące zawartości Gry.

Istotnym elementem SGWC2, odróżniającym ją od poprzedniej części – „Sniper Ghost Warrior Contracts” oraz od innych gier o podobnej tematyce, jest zupełnie nowa cecha Gry. Rozgrywka jednej z dwóch kampanii SGWC2 zostanie skupiona wokół ekstremalnie długich strzałów snajperskich, przekraczających dystans 1 km. Jest to zupełnie nowa cecha w serii SGW, dotychczas niespotykana na taką skalę wśród gier o tematyce snajperskiej na konsole i PC.

Zarząd Spółki zakłada, że premiera Gry będzie miała miejsce pod koniec czwartego kwartału 2020 r. (grudzień 2020 r.) albo w pierwszym kwartale 2021 r. Precyzyjna data premiery SGWC2 zostanie ustalona i podana do wiadomości publicznej w terminie późniejszym, po analizie wszystkich istotnych oficjalnie znanych (ogłoszonych) pozycji globalnego kalendarza wydawniczego, co pozwoli określić możliwie optymalny termin premiery Gry, z uwzględnieniem planów wydawniczych innych studiów wydających gry na konsole oraz PC. W ocenie Zarządu Spółki listopad 2020 r. będzie najbardziej konkurencyjnym od lat miesiącem dla całej branży, w związku z czym Spółka rozważy wydanie Gry nie wcześniej niż w grudniu 2020 r. Ewentualny dodatkowy czas wykorzysta na dopracowanie Gry.

Niniejsza informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w tym jej sytuacji majątkowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Pobierz