Skip to main content
BieżąceBieżące 2014Raporty

16/2014 Powołanie Członka Zarządu CI Games S.A.

By 16 czerwca 201427 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr: 16/2014
Data sporządzenia: 2014-06-16
Skrócona nazwa emitenta: CI GAMES S.A.
Temat: Powołanie Członka Zarządu CI Games S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 16 czerwca 2014r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Adama Pieniackiego w skład Zarządu CI Games S.A. i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. Powołanie na obecną kadencję nastąpiło z dniem 16 czerwca 2014r. Pan Adam Pieniacki aktualnie pełni obowiązki Dyrektora Finansowego CI Games S.A. Pan Adam Pieniacki posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w działach finansowych polskich i międzynarodowych firm. Przed zatrudnieniem w CI Games S.A. pracował dla grupy kapitałowej Polpharma, a wcześniej przez 5 lat był Dyrektorem Finansowym w Prosper S.A. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 w Cuprum Banku S.A.. Następnie pracował kolejno w KGHM Polska Miedź S.A., WIGROPOL Sp. z o.o., FLEXPOL Sp. z o.o.Pełnił także funkcję Dyrektora Finansowego w amerykańskich globalnych koncernach takich jak: YORK Int, Johnson Controls, UPS. Pan Adam Pieniacki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz ukończył liczne kursy i szkolenia z dziedziny finansów i zarządzania. W 2006 roku uzyskał prestiżowy tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Zgodnie z złożonym oświadczeniem Pan Adam Pieniacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Adam Pieniacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-16 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński
Pobierz