Skip to main content
BieżąceBieżące 2019Raporty

6/2019 “Wypowiedzenie znaczącej umowy”

By 16 maja 20192 lipca, 2021No Comments

Raport bieżący nr 6/2019

15 maja 2019 r.

Informacje poufne

“Wypowiedzenie znaczącej umowy”

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zawartej z Defiant Studios LLC („Defiant”), o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. („Umowa”).

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało złożone z uwagi na nienależyte wykonanie przez Defiant kluczowego w świetle Umowy etapu pracy (Milestone nr 11), tzw. Vertical Slice, w jakości oczekiwanej przez Spółkę, określonej precyzyjnie w Umowie – mimo trzykrotnego wezwania Defiant do poprawy jakości tego etapu prac.

Do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy Spółka wywiązała się w całości z płatności za wszystkie przyjęte od Defiant prace, według zasad określonych w Umowie.

Spółka posiada dane oraz dokumentację projektową, w tym kod źródłowy, do gry „Lords of the Fallen 2”. Spółka zamierza kontynuować prace nad „Lords of the Fallen 2” za pośrednictwem wewnętrznego studia Spółki przy wsparciu zewnętrznych podwykonawców (outsource).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

Pobierz