Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES S.A. (33/2022) Aktualizacja filarów strategicznych CI Games S.A. na lata 2023 – 2027.

By 24 października 20222 listopada, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 33/2022

Data: 24 października 2022

Podstawa prawna: art. 17 MAR – Informacje poufne

 

Temat: Aktualizacja filarów strategicznych CI Games S.A. na lata 2023 – 2027.

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2022 roku przyjął aktualizację strategicznych filarów rozwoju na lata 2023 – 2027.

Założenia przyjętych przez Zarząd strategicznych filarów rozwoju Spółki na lata 2023 – 2027. przedstawione zostały w dokumencie, który Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Przedstawione informacje nie mogą być rozumiane jako prognoza przyszłych wyników Spółki lub Grupy Kapitałowej CI Games S.A. Stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do realizacji określonych założeń i projektów, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie przedstawionych informacji.

Przyjęte strategiczne filary rozwoju Spółki mogą podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd.

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

David Broderick – Wiceprezes Zarządu

 

Pobierz

Aktualizacja strategii CI Games