Skip to main content
BieżąceBieżące 2021

19/2021 „Szacunkowe dane dotyczące zwrotu z inwestycji gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2 od dnia premiery do 31 lipca 2021 roku”

By 12 sierpnia 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer 19/2021

Data: 12 sierpnia 2021 r.

Temat: Szacunkowe dane dotyczące zwrotu z inwestycji gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2 od dnia premiery do 31 lipca 2021 roku

Podstawa prawna: Informacje poufne

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) po zapoznaniu się z szacunkowymi danymi finansowymi za okres do dnia 31 lipca 2021 roku, informuje, że łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts 2, która miała premierę 4 czerwca 2021 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 3/2021, szacuje na 36 mln zł (po uwzględnieniu rezerw na potencjalne obniżki cen wersji gry na nośnikach fizycznych). Według danych szacunkowych przychody ze sprzedaży do dnia 31 lipca 2021 roku przewyższyły łączne nakłady związane ze stworzeniem i wydaniem gry, w tym koszty jej produkcji, marketingu, koszty wytworzenia na nośnikach fizycznych oraz opłatami licencyjnymi związanymi z silnikiem, na którym oparta jest gra. W  związku z powyższym Zarząd informuje, że gra Sniper Ghost Warrior Contracts 2 osiągnęła całkowity zwrot z inwestycji. 

Spółka szacuje, że łączne koszty produkcji (w tym opłaty licencyjne za silnik w powyższym okresie) oraz koszty marketingu Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wyniosły około 30 mln złotych do dnia 31 lipca 2021 roku, natomiast koszt produkcji na nośnikach fizycznych wyniósł 4,8 mln zł.

Publikowane dane nie zawierają przychodów z wersji na platformę PlayStation 5, której globalna premiera odbędzie się 24 sierpnia 2021, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 16/2021.

Informacja została uznana za poufną z uwagi na jej znaczenie dla Spółki, w szczególności jej potencjalny wpływ na sytuację majątkową Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 5 96/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Marek Tymiński – Prezes Zarządu

 

Pobierz