Skip to main content
BieżąceBieżące 2021Raporty

CI GAMES SA (22/2021) Szacunkowe dane dotyczące skonsolidowanej sprzedaży grupy kapitałowej CI Games S.A. w okresie od 1 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 roku

By 2 września 202113 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący nr: 22/2021

Data: 2 września 2021

Podstawa prawna: informacje poufne

Temat: Szacunkowe dane dotyczące skonsolidowanej sprzedaży grupy kapitałowej CI Games S.A. w okresie od 1 lipca 2021 do 31 sierpnia 2021 roku

 

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej CI Games S.A. za okres od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku wyniosły 17,6 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 

Pobierz