Skip to main content
BieżąceBieżące 2022Raporty

CI GAMES SA (2/2022) Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej CI Games S.A. za 2021 rok

By 14 stycznia 202213 lipca, 2022No Comments

Raport bieżący numer: 2/2022

Data: 14 stycznia 2022

Podstawa prawna: Informacje poufne

Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej CI Games S.A. za 2021 rok

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) po zapoznaniu się ze wstępnymi danymi finansowymi za 2021 rok przekazuje do publicznej wiadomości, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej CI Games S.A. za 2021 rok szacowane są na 105 mln zł.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Pobierz